Neslaganje prilikom napada ubrzalo početak građanskog rata

Na današnji dan 1941. godine počela je opsada Kraljeva, napad na nemački okupacioni garnizon koji su zajedno izveli pripadnici Vojnočetničkih odreda Jugoslovenske vojske i partizanskog pokreta.

Zajedničku komandu činili su generalštabni major Radoslav Đurić i kapetan Jovan Derok sa četničke, odnosno Momčilo Radosavljević i Ratko Mitrović sa partizanske strane. Prema određenim proračunima, u napadu je učestvovalo oko 4.500 četnika i 1.500 partizana, dok se u samom gradu nalazilo oko 3.000 nemačkih vojnika iz 739. pešadijskog puka 117. lovačke divizije, uz još nekoliko drugih jedinica, uključujući i artiljerijsku bateriju, tenkove i eskadrilu.

Bitka za Kraljevo počela je u zoru 9. oktobra, kada je četnička grupa narednika Milutina Jankovića kod manastira Žiča napala nemačke snage. Odmah je angažovana i nemačka avijacija, od čijeg dejstvovanja je manastir teško oštećen. Čačanski partizanski odred uspeo je da prodre do centra grada, a na drugoj strani stradao je komandant Jeličkog četničkog odreda kapetan Jovan Bojović.

Partizanske snage su 21. oktobra počinju da odstupaju, a dva dana kasnije dobijaju naređenje partizanskog Vrhovnog štaba da napuste opsadu Kraljeva. Četnici su poslednji napad izveli 1. novembra i to sa dva tenka, od kojih je jedan došao do Spomenika srpskim ratnicima u centru Kraljeva, ali i ovaj napad je doživeo neuspeh.

Još 15. oktobra, okupacione vlasti su počele sa odmazdama i u gradu streljale više od 2.200 civila, uglavnom Srba. Odlazak partizana sa opsade bio je još jedan povod za početak sukoba četnika i partizana.

Autor: redportal.rs