Uslovi korišćenja


Pink International Company (u daljem tekstu "Pink") vam daje mogućnost korišćenja sadržaja i usluga portala Pink.rs (www.pink.rs– u daljem tekstu "Portal") u skladu sa Uslovima korišćenja koji su navedeni ispod. Ovi Uslovi korišćenja su primenljivi na sve proizvode i usluge Pink-a. Delimičnim ili potpunim korišćenjem portala, korisnik potvrdjuje da prihvata ove Uslove korišćenja i obaveze koje proističu iz Uslova korišćenja. Eventualno korišćenje sadržaja je moguće isključivo na sopstvenu odgovornost i za ličnu upotrebu.

Pink je obezbedio autorska prava na sve sadržaje koji se nalaze na Portala, te je korišćenje bilo kog dela sadržaja, bez prethodne dozvole Pink-a, najstrože zabranjeno i podložno je tužbi.

Pink zadržava pravo izmene ili uklanjanja bilo kog dela sadržaja Portala, bez prethodne najave.

Politika privatnosti


Poslovna praksa kompanije Pink International Company (u daljem tekstu "Pink") u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem podataka, putem ove ili bilo koje druge Internet prezentacije u vlasništvu Pink-a sa linkovima ka ovoj polisi, je regulisana putem ove polise koja je promenljiva, a ne polisom privatnosti ili uslovima korišćenja koji su bili važeći u momentu prikupljanja podataka. Ova polisa privatnosti se ne primenjuje za Internet prezentacije, proizvode i usluge koji ne prikazuju ili nemaju link ka ovoj polisi privatnosti, ili imaju sopstvenu polisu privatnosti ili uslove korišćenja.

Molimo Vas da redovno pregledate ovu polisu privatnosti. Ukoliko imate primedbe na ovu polisu privatnosti, trebali bi momentalno da prekinete upotrebu Internet prezentacije, proizvoda i usluga koji koriste ovu polisu privatnosti.

Ova polisa privatnosti ne reguliše privatnost u vezi sa aktivnostima koje se obavljaju mimo Internet prezentacije, drugih Internet prezentacija, ili proizvodima i uslugama kod kojih je polisa privatnosti regulisana ugovorom.

Ova Internet prezentacija, proizvodi i usluge su predviđene za punoletne osobe.

Korišćenjem ove internet prezentacije neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke svrhe ili u cilju izrade rezervne kopije (backup). Ti podaci obuhvataju ime Vašeg internet provajdera, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg softverskog pretraživača (browser), operativni kompjuterski sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našoj internet prezentaciji, veb sajt koji Vi koristite da biste nas posetili, veb sajtove koje posećujete dok ste u kontaktu sa nama i, ukoliko je to u datoj situaciji primenljivo, sve reči na osnovu kojih ste pretraživali da biste došli do naše internet prezentacije. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o nekim posetiocima veb sajta. Međutim, u tom kontekstu ne koriste se nikakvi podaci o ličnosti. Ovi podaci koriste se isključivo pošto su anonimno uneti.

Ukoliko nam dobrovoljno dostavite podatke o svojoj ličnosti, mi te podatke nećemo koristiti, obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom ili onih okvira koje Vi sami definišete u svojoj izjavi saglasnosti. Pored toga, mi ćemo vaše podatke dostaviti samo ukoliko smo u obavezi da to učinimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga.

Sve eventualne promene u ovom saopštenju o čuvanju privatnosti biće objavljene na ovoj stranici. To vam omogućuje da se u blagovremeno obavestite o tome koje podatke skladištimo i na koji način prikupljamo i koristimo te podatke.

Pink prikuplja informacije kako bi olakšao upotrebu Internet prezentacije, kao i da bi sprečio zloupotrebu i nelegalne aktivnosti u okviru iste. Informacije se takođe koriste za sve beneficije koje mogu proizići iz korišćenja određenih proizvoda i usluga, poput tehničke podrške koja je dostupna samo registrovanim korisnicima. Informacije se mogu koristiti i u cilju pružanja lično prilagođenog iskustva u korišćenju Internet prezentacije, informacija vezanih za nove proizvode i usluge, specijalnih ponuda, kao i drugih sličnih informacija.

Vaše lične informacije koje su u vezi s registracijom na Internet prezentaciji, samom Internet prezentacijom, proizvodima i uslugama se nazivaju Registracionim informacijama. Registracione informacije se zaštićuju na više načina. Same registracione informacije se čuvaju na zaštićenim serverima.

Pink može koristiti kolačiće kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste Internet prezentaciju. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući odredjene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Medjutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje portala.

Naš portal može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Pink nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.

Pink se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti dece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na mreži. Pink ne prikuplja namerno informacije od dece ispod 13 godina starosti i ne usmerava svoj veb sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 13 godina.