Tržište će biti jedinstveno.

Hrvatska je već nekoliko godina u društvu Estonije, Portugala i Španije, koje su putem uspostavljene EU Infrastrukture digitalnih usluga e-zdravstva (e-HDSI) omogućile dvosmernu prekograničnu razmenu zdravstvenih podataka, preciznije e-recepata i sažetaka medicinskih podataka o pacijentu.

Češka, Finska, Francuska, Luksemburg, Malta, Holandija i Poljska priključili su se tek u pojedinim segmentima, dok se od ostalih država članica očekuje da prekograničnu razmenu zdravstvenih podataka omoguće najkasnije do 2025.

Propisani e-recepti iz Hrvatske dostupni su u estonskim, portugalskim i španskim apotekama, a građani tih zemalja sa svojim e-receptima isto tako mogu dobiti lijek u svim hrvatskim apotekama.

Autor: Index.hr