Evo iz kojih delova se sastoji izložba 👌

U utorak 9. aprila u Likovnoj galeriji Kolarca biće otvorena izložba Kroz razmere.

Izložba predstavlja izbor studentskih radova u okviru predmeta na prvoj, drugoj i četvrtoj godini osnovnih studija Arhitekture i urbanizma Fakulteta za graditeljski menadžment Univerziteta Union - Nikola Tesla u Beogradu.

Kroz ovu izložbu javnost se upoznaje sa karakterističnim pozicijama arhitektonskog obrazovanja, pri čemu imamo priliku da doživimo aktuelni presek kroz sadržaje i rezultate jednog semestra u edukativnom procesu mladih arhitekata.

Izložba se sastoji od četiri celine individualno stanovanje, dizajn u arhitekturi, maketarstvo, projektovanje društvenih zgrada 1 i 2 i Uvod u projektovanje, koje ujedno predstavljaju 5 studijskih programa.

Foto: kolarceva zaduzbina

Rukovodioci predmeta i urednici izložbe prof. dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni prof. dr Vladimir Stevanović i doc. dr Jelena Mitrović, ovom izložbenom postavkom posetiocima i široj javnosti uspešno prenose poruku da je arhitektura u studijskom procesu podjednako važna kao i u uslovima njene realizacije, međutim, predstavljanje njenih sadržaja u ovoj formi doprinosi širenju dijaloga u javnom diskursu, o nadogradnji arhitektonske kulture, kao i o institucionalnim obavezama i odgovornostima same arhitektonske struke.

Izložbu možete posetiti do 11. aprila od 10.00 do 20.00 časova u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine. 🌟

Autor: redportal.rs