Srbi u proseku rade 42,3 sati nedeljno 😏

Poslednjih godina Evropa beleži trend smanjivanja broja radnih sati, a neke zemlje se zalažu za uvođenje četvorodnevne radne nedelje. ☝

U februaru 2024. u Nemačkoj je otpočeo eksperimentalni projekat testiranja radne nedelje od četiri umesto pet dana s jednostavnom idejom: zaposleni će svoje radne obaveze pokušati da završe za četiri umesto pet dana, imaće jedan slobodan dan više, a plata će im ostati ista.

U nemačkom projektu za sada učestvuje 45 kompanija, koje će u skladu sa kraćom radnom nedeljom pružiti zaposlenima više individualnog rada i smanjiti broj sastanaka.

Belgija je 2022. postala prva zemlja koja je legalizovala četvorodnevnu radnu nedelju. To ne znači da će zaposleni da rade manje, ali dobili su mogućnost da sami naprave svoj raspored.

Belgijski premijer Aleksandar De Kro objasnio je kako ljudima i kompanijama na ovaj način žele da daju više slobode u planiranju vremena.

Island, Portugalija, Španija, Velika Britanija i Kanada takođe su neke od zemalja u kojima se testira kraća radna nedelja.

Gde se najmanje radi? 🧐

Ako planirate da se preselite u inostranstvo, možda vas zanima u kojim zemljama se najviše i najmanje radi. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) proverila je pre koju godinu svetske podatke i sastavila listu zemalja na bazi prosečnog broja sati koje ljudi provodu na poslu. Iako rezultati nisu ovogodišnji, verujemo da se lista u međuvremenu nije značajno promenila.

Zemlja s najkraćom radnom nedeljom je Holandija (29,5 sati nedeljno), a slede je Danska s prosekom od 32,5 sati i Norveška s 33,6 sati. Drugim rečima, ako želite dobru ravnotežu između profesionalnog i privatnog života, situacija na evropskom severu mogla bi da vam se dopadne.

Prema podacima Eurostata, zvaničnog zavoda za statistiku Evropske unije, Srbi u proseku rade 42,3 sati nedeljno. Prema istom izvoru, Crnogorci rade više (42,8 sati), a Hrvati manje od nas (38 sati).

Zemlje s najkraćom radnom nedeljom prema OECD-u:

1. Holandija, 29,5 sati

2. Danska, 32,5 sata

3. Norveška, 33,6 sati

4. Švajcarska, 34,6 sati

5. Austrija, 35,5 sati

6. Belgija, 35,5 sati

7. Italija, 35,5 sati

8. Irska, 35,6 sati

9. Švedska, 36 sati

10. Finska, 36,3 sata

Autor: 021.rs