Ova po mnogo čemu jedinstvena ustanova otvorena je za javnost 1977. godine

Na predlog Ministarstva kulture, Vlada Srbije donela je odluku o prenosu osnivačkih prava nad Muzejom afričke umetnosti sa grada Beograda na Republiku Srbiju.

Ova po mnogo čemu jedinstvena ustanova otvorena je za javnost 1977. godine nakon zvaničnog darivanja afričke zbirke Pečar gradu Beogradu.

U osnovi fonda Muzeja je poklon zbirka Vede i dr Zdravka Pečara. Pečar je skoro dve decenije bio jugoslovenski ambasador u Maliju i Gani, sa nadležnošću nad susednim afričkim zemljama. Tokom boravka u Africi, supružnici su posvećeno i informisano su gradili zbirku afričke umetnosti čiju osnovnu koncepciju Beograđani i dan danas mogu da posvedoče na stalnoj postavci Muzeja.

Više nego relikt iz prošlosti, u pitanju je trajno svedočanstvo o odnosima, građenju veza i pokušaju kreiranja jedne drugačije slike o Africi.

- Imajući već tada u vidu kolonijalnu istoriju zapadnjačkog načina kolekcioniranja afričke umetnosti, odnosno, svesni neophodnosti kreiranja jednog drugačijeg muzeja - dinamičnog kulturnog centra i mesta razmene znanja i druženja - i sami osnivači, a potom i muzejski kustosi su se trudili da kroz izložbe i različite edukativne programe razviju među stanovnicima Beograda, Srbije i njihovih posetilaca ljubav prema tradicionalnoj i savremenoj afričkoj umetnosti - stoji u saopštenju povodom prenosa osnivačkih prava.

Zbirke MAU su tokom 45 godina rada dopunjavane poklonima, donacijama afričkih država i njihovih državnika i stvaralaca, kao i otkupima. Ovaj muzej svedoči o nemerljivim stvaralačkim potencijalima naroda Afrike, ali i o kreativnom prepletu afričke kulture sa našom.

On čuva, neguje i afirmiše i dragocena istorijska svedočanstva o diplomatskim vezama Jugoslavije i Srbije sa Afrikom i njenim državama i narodima. 

- Prenosom osnivačkih prava sa Grada na Republiku i prepoznavanjem njegovog međunarodnog značaja - ne menja se već dodatno osnažuje programska koncepcija muzeja. Mi ostajemo u okviru istih načela strateškog razvoja kulture Srbije, za čiju se realizaciju sada stvaraju još povoljniji uslovi - izjavila je dr Marija Aleksić, direktorka Muzeja.

Muzej afričke umetnosti nastavlja da obavlja svoju redovnu delatnost u oblasti kulture za koju je i osnovan, a vrata ovog zdanja u Ulici Andre Nikolića 14 na Senjaku, u Beogradu, otvorena su za sve posetioce zainteresovane za raznovrsne programe koje on nudi - 365 dana u godini.

Autor: Tanjug