Jedna truba odlučila bitku

Pre tačno 108 godina nastupio je efektivni kraj petovekovne vladavine Turskog carstva na Balkanu. Kraj su odlučili Srbi u silovitom sudaru sa turskom vojskom na Kumanovu 23. oktobra 1912. godine.

Sama bitka je bila jedan sveopšti juriš (tzv. "bitka u susretu"), jer i jedna i druga armija nisu tačno znale pozicije protivnika. Posebno srpska komanda, koja je kasnila sa pristupom direktnim informacijama zbog ekstremno teškog terena. Armije su se, u potrazi jedne za drugom, sudarile na Kumanovu.

U zenitu boja Turci su pretili da odnesu prevagu, ali je inicijativa srpskih oficira i motivacija vojnika održavala egal.

U tom trenu se jedan trubač iz Leskovca odlučio na briljantni podvig. Ahmet Ademović se sa svojom trubom dao put turskih rovova. Preobučen u fes i uniformu turskog vojnika (koju je skinuo sa leša) neopaženo se prebacio preko ničije zemlje i zaputio ka pozadini turske vojske.

Tu iz pozadine, iz sve snage i samo po sluhu, odsvirao je turski znak za povlačenje. Znak koji je prvi put u životu čuo prethodnog dana kada su Užičani naterali deo turskih jedinica u beg.

Kad je truba odjeknula u jeku boja, među turskim odredima nastao je HAOS i potpuni raspad, jedinice se su dezintegrisale u bezglavom odstupanju.

Potom je brzo prešao nazad u srpske redove i odsvirao znak za juriš.

Turska vojska je strahovito potučena i odbačena ka Bitolju. To je bila prva velika pobeda srpske vojske u Prvom balkanskom ratu.

Za ovaj podvig Ahmed je dobio orden Karađorđeve zvezde sa mačevima, jedno od najviših odlikovanja Srbije.

Bio je nosilac i mnogih drugih odlikovanja i sa srpskom vojskom je prošao sve, i Albaniju i Solunski front, ali samo taj nikada više nije skinuo sa grudi.

Foto: Wikipedia.org/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

SLIKA: Današnji ostaci kosturnice Kumanovskih ratnika na brdu Zebrnjak.

Autor: redportal.rs