Ministarstvo pravde će u narednom periodu raditi na Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u skladu sa predloženom inicijativom.

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak povodom inicijative predsednika Republike Srbije za izmenu Krivičnog zakonika, koja ima za cilj pooštravanje kaznene politike u odnosu na krivična dela silovanja i nasilja u porodici.

U inicijativi je predložena kazna zatvora za krivično delo silovanja od pet do dvadeset godina, sa mogućnošću izricanja i doživotne kazna zatvora, kao i pooštravanje kaznene politike u odnosu na krivično delo nasilje u porodici.

Za potrebe izrade ovog nacrta biće obrazovana i radna grupa, sastavljena od predstavnika svih nadležnih državnih organa i stručne javnosti, nakon čega će uslediti javna rasprava u kojoj će biti omogućeno učešće zainteresovane javnosti, stručnih institucija i pojedinaca.

Pooštravanjem kaznene politike država šalje jasnu poruku žrtvama nasilja, a pre svega ženama, da će najoštrije reagovati i sprovoditi oštru kaznenu politiku u suzbijanju ovih krivičnih dela.

Takođe, pooštravanje kaznene politike u odnosu na krivična dela silovanja i nasilja u porodici značajno bi ohrabrilo žrtve da ne trpe nasilje i da bez straha prijave počinioce, uverene da će država biti tu za njih da ih zaštiti.

Pooštravanje kaznene politike u odnosu na ova krivična dela nesumnjivo bi uticalo i preventivno na potencijalne učinioce.

Autor: Novosti.rs