Svako od nas može dati doprinos ☝️

Ekološki otisak je koncept koji meri uticaj pojedinca, zajednice ili društva na životnu sredinu. Predstavlja količinu prirodnih resursa koje koristimo i količinu otpada koju proizvodimo. Kroz naš svakodnevni život, bilo da je reč o potrošnji energije, hrane ili upotrebi materijala, ostavljamo trag na planeti. Svest o ekološkom otisku postaje sve važnija kako postajemo svesni sve većeg pritiska na životnu sredinu.

Postoji nekoliko načina da smanjimo svoj ekološki otisak. Prvo, možemo smanjiti potrošnju energije tako što ćemo koristiti energetski efikasne aparate i smanjiti upotrebu električnih uređaja kada nisu potrebni. Takođe, prelazak na obnovljive izvore energije kao što su solarna ili vetroelektrana može značajno smanjiti naš ekološki otisak.

Takođe, možemo smanjiti otpad tako što ćemo praktikovati recikliranje i kompostiranje. Razdvajanje otpada i recikliranje materijala kao što su papir, plastika i staklo pomaže u smanjenju količine smeća koje završava na deponijama.

Smanjenje ekološkog otiska zahteva svestan pristup svakodnevnim aktivnostima i promene u ponašanju koje podržavaju održivost i zaštitu životne sredine.

Autor: Balša Stupar