Nova studija je sprovedena samo in vitro, to jest, u laboratoriji 🧪

Ekstrakt kanabisa nazvan PHEC-66 poseduje ono što istraživači nazivaju izvanrednim efektima protiv raka, prema novoj studiji australijskih istraživača. U ispitivanjima, pokazalo se da ekstrakt ne samo da usporava stope rasta ćelija raka melanoma, već i izaziva njihovu smrt.

Rezultati kažu da PHEC-66 pokreće apoptozu u ovim ćelijskim linijama melanoma povećanjem ekspresije pro-apoptotičkih markera (BAKS mRNA) dok istovremeno smanjuje ekspresiju anti-apoptotičkih markera (Bcl-2 mRNA), navodi se u studiji.

- Pored toga, PHEC-66 indukuje fragmentaciju DNK, zaustavlja progresiju ćelije na kontrolnoj tački G1 ćelijskog ciklusa i značajno podiže nivoe unutarćelijskih ROS [reaktivnih vrsta kiseonika].

Drugim rečima, kako je CDU farmaceutski predavač i koautor studije Nazim Nasar objasnio u saopštenju za javnost o nalazima, ekstrakt se vezuje za kancerogene ćelije, sprečava ih da se razmnožavaju i tera ih da se ubiju.

- Oštećenje ćelije melanoma sprečava je da se podeli na nove ćelije i umesto toga počinje programirana ćelijska smrt, poznata i kao apoptoza - rekao je on.

Već skoro četvrt veka, kanabis i njeni derivati su sve više prepoznati kao potencijal da pruže koristi za osobe sa rakom. Obično se, međutim, smatra da su prednosti koje daje uglavnom palijativne prirode: sprečava vas da se osećate tako bolesnim; pomaže u smanjenju bola i anksioznosti i vraća vam apetit.

Ali njegova korisnost kao tretmana za borbu protiv bolesti je ostala sporna.

- Kratak odgovor je da jednostavno još uvek ne znamo da li su kanabis ili bilo koja od hemikalija koje se nalaze u kanabisu korisni za lečenje raka. To je zato što je istraživanje kanabisa i njegove veze sa rakom još uvek u povojima - objasnio je postdoktorski istraživač raka Charlott Repschlaeger, koji nije bio uključen u novu studiju, u videu za Istraživanje raka širom sveta.

Foto: Pixabay.com

Nova studija je sprovedena samo in vitro, to jest, u laboratoriji, na specijalno kultivisanim ćelijama melanoma, a ne kod ljudi ili životinja. A reći da je istraživanje još uvek u ranoj fazi to je blago rečeno.

- Ovo je rastuća oblast važnih istraživanja jer moramo da razumemo ekstrakte kanabisa što je više moguće, posebno njihov potencijal da funkcionišu kao agensi protiv raka. Ako znamo kako reaguju na ćelije raka, posebno u uzroku ćelijske smrti, možemo poboljšati tehnike lečenja da budu konkretnije, osetljivije i efikasnije - rekao je Nasar.

Međutim, nadamo se da bi se to uskoro trebalo promeniti, jer se tim nada da će moći da razvije odgovarajuće sisteme isporuke i sprovede naknadna ispitivanja za ekstrakt.

- Naredna faza uključuje studije na životinjama ili pretklinička ispitivanja kako bi se potvrdila i dalje istražila efikasnost kanabinoida PHEC-66 u lečenju melanoma i drugih karcinoma - rekao je Nitin Mantri, profesor biotehnologije na Univerzitetu RMIT (Kraljevski institut za tehnologiju u Melburnu) i glavni autor studije.

Ipak, ako se pokaže bezbednom i efikasnom, ova nekada stigmatizovana terapija bi mogla da revolucioniše lečenje raka, rekao je Nasar.

- Klinička upotreba ekstrakata kanabisa uključuje lečenje anksioznosti, simptoma povezanih sa rakom, epilepsiju i hronični bol. Intenzivno istraživanje njegovog potencijala za ubijanje ćelija melanoma je samo početak dok istražujemo kako se ovo znanje može primeniti na lečenje različitih vrsta raka - istakao je Nasar.

Studija je objavljena u časopisu Cells.

Autor: redportal.rs