Globalni porez od 2% na neto bogatstvo milijardera za koji je procenjeno da bi se njime moglo generirati čak 250 milijardi dolara godišnje

Najveće ekonomije sveta ranije ove sedmice počele su pregovore o uvođenju minimalnog globalnog poreza za milijardere.

Razgovori su počeli dve godine nakon što se pokazalo da svet može zajednički delovati u određivanju minimalnog poreza za multinacionalne kompanije. Prema podacima Poreskog opservatorija Evropske unije, superbogati u velikim državama plaćaju značajno manje poreza nego ostali ljudi. Naime, bogatstvo superbogatih se oporezuje po efektivnim stopama do 0,5%.

Superbogati aktivnostima, kao što su utaja poreza ili iskorištavanje rupa u poreskim sistemima ili preseljenje u zemlju s nižim porezima, uskraćuju prihode sve potrebnije usled rastućih dugova.

Direktor Poreskog opservatorija EU Gabrijel Zukman je napomenuo da je progresivno oporezovanje ključni stub demokratskih država. Smatra da se postojećim svetskom mrežom poreskih sistema ne uspeva osigurati da se najbogatiji oporezuju na adekvatan način.

U prošlomesečnom izveštaju britanske organizacije Oxfam je navedeno da superbogati u zemljama, među kojima su Brazil, Francuska, Italija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, plaćaju efektivnu poresku stopu nižu od efektivne poreske stope za radnike. Prema Oxfamu, skoro 80% milijardera žive u državama G20.

Poreski opservatorij EU ima nekoliko predloga, a jedan od njih jeste da se uvede minimalni globalni porez od 2% na neto bogatstvo milijardera, a za koji je procenjeno da bi se njime moglo generirati čak 250 milijardi dolara godišnje. Milijarderi koji već plaćaju dva posto poreza ne bi bili dodatno oporezovani.

Prema izveštaju iz novembra 2022. koji je objavila grupa stručnjaka za klimatske finansije, 250 milijardi dolara je jednak polovini dodatnih sredstava koja su afričkim državama svake godine potrebna za prelazak na čistije izvore energije. Kako je objavio CNN, postizanje dogovora zemalja G20 o minimalnom globalnom porezu moglo bi jako dugo potrajati.

- Ovo je samo početak puta. Pregovori o minimalnom porezu za korporacije su godinama trajali. No, međunarodni sporazum je u to vrijeme izgledao kao utopija, a sada ga imamo. Tako da postoji presedan - podsjetio je Kventin Parinelo iz Poreske opservatorije EU.

Profesor ekonomije na britanskom Univerzitetu Varvik Arun Advani je naveo da bi primena globalnog minimalnog poreza za milijardere bila složenija od primene poreza za korporacije.

Prema njegovim rečima, multinacionalne kompanije imaju sedište u više država, što vladama olakšava da odrede plaćanje poreza te da prate da li je plaćen minimalni globalni porez. S druge strane, milijarder su često mobilniji pa je manje jasno koja država bi trebala da ima koristi od oporezovanja. Advani smatra je prilično teško na međunarodnom nivou uskladiti stvari kada je u pitanju oporezovanje superbogatih.

Autor: redportal.rs