STATUSNI orgazam traje duže od klasičnih ☝🏻

🤯 Najveći broj orgazma zabeležen u medicinskoj literaturi je 134 orgazama na sat. ESR (prošireni seksualni odgovor) je nedavno definisan novi fenomen, iako je veoma star. ESR je definisan kao: „mogućnost postizanja dugotrajnih i/ili produženih i/ili višestrukih i/ili trajnih orgazama i/ili statusnog orgazma koji je trajao duže i intenzivnije od klasičnih obrazaca orgazma definisanih u literaturi“.

Statusni orgazami su kontinuirani oblik mešanih orgazama i/ili klitoralnih/vaginalnih orgazama koji traju od 1 do 15 minuta (ili više).⁠

Foto: Unsplash.com

🧬 Tokom statusnog orgazma doživljava se kontinuirano stanje orgazma i veruje se da vrlo malo žena postiže taj status, npr. manje od 1% ukupne ženske populacije.

Skoro 10% do 15% ženske populacije ima kapacitet da razvije ESR i produžene orgazme. ESR je takođe naučen i razvijen fenomen. Neke žene koje nemaju ESR takođe mogu razviti ESR nakon određenih treninga. Tantričke i taoističke tehnike su neke od metoda treninga. ESR se takođe može meriti pomoću psihometrijske ESR skale koju je razvio dr Umit Saiin.⁠

Autor: redportal.rs