Roditelji i deca uznemireni neizvesnošću sudbine škole 😞

Roditelji učenika OŠ Vladislav Ribnikar pozdravili su odluku Vlade Srbije od 8. marta 2024. godine da se oformi Radna grupa za uspostavljanje Memorijalnog centra i saopštili da će toj grupi pružiti podršku u radu i pomoći joj, kako su naveli, da se u sagledavanjima mogućih rešenja uzmu u obzir i potrebe učenika škole.

Roditelji su u saopštenju naveli da u odluci stoji da je, do donošenja urbanističkog, arhitektonskog i građevinskog rešenja za Memorijalni centar i uređenja nove ambijentalne celine, u celosti izuzeta iz upotrebe za obavljanje prosvetne delatnosti parcela broj 5053 KO Vračar, odnosno da je zatvoreno više od polovine nekadašnje škole, sa pratećim sadržajima i ističu da se Ministarstvo prosvete odlukom obavezuje da obezbedi odgovarajuće uslove za nesmetano obavljanje prosvetne delatnosti u školi, ali da smatraju da nije jasno naznačeno na koji način će se to realizovati.

Roditelji navode da su i oni i njihova deca uznemireni neizvesnošću sudbine škole i uslova za obrazovanje i pitaju se šta će biti sa ranjenom, preživelom, traumatizovanom, živom decom, učenicima OOŠ Vladislav Ribnikar, koji su, navodi se, takođe žrtve maloletnog masovnog ubice i da li oni imaju pravo na život i na uslove školovanja kakve imaju ostala deca u Srbiji, kao i na pravo na izlečenje od traume.

Autor: tanjug.rs