Budućnost je ženstvena ili je neće biti… 🧐

Žena je biće koje, dokle god naše mišljenje seže, pripada potlačenima ovoga sveta. Ali joj je svest o sopstvenoj potlačenosti često davala posebnu sposobnost za prepoznavanje i razumevanje slabijeg, zavisnog.

Ženstvenost, dakle, nije samo spremnost za brigu i zaštitu bespomoćnih, već iz sudbine žena proisteklo saosećanje sa potlačenima i svest o tome šta tlačenje znači.

Izložba će biti otvorena u prostorijama Udruženja slikara i ljubitelja slikarstva Kornjača (Carigradska 9) u sredu u 15. novembra sa početkom u 19 časova i trajaće do ponedeljka 4. decembra.

Foto: USILJS Kornjača

Autor: redportal.rs