AI može da dešifruje tekst, kao što su lozinke, na osnovu zvuka kucanja snimljenog preko Zoom-a, sa preciznošću do 93% 😲😲

Istraživači sa prestižnog Univerziteta ETH Zurich objavili su studiju koja sugeriše da veštačka inteligencija (AI) može precizno da "pogodi" osetljive informacije o osobi na osnovu onoga što kuca na internetu. 💻 Ovo uključuje rasu, pol, lokaciju, starost, mesto rođenja, posao i druge atribute koji su obično zaštićeni zakonima o privatnosti. 😲

Studija je fokusirana na ispitivanje kako veliki jezični modeli (LLMs) mogu biti podstaknuti da zaključe lične detalje korisnika. 🧐 Istraživači su manuelno analizirali profile i objave 520 stvarnih korisnika sajta Reddit od 2012. do 2016. godine i uporedili ih sa zaključcima koje je AI izneo. 🤖

- Ključno zapažanje našeg rada je da su najbolji LLM modeli gotovo jednako precizni kao ljudi, dok su bar 100 puta brži i 240 puta jeftiniji u izvlačenju ovakvih ličnih informacija - rekao je Mislav Balunovic, doktorand na ETH Zurich i jedan od autora studije, piše Wired, a prenosi Telegraf.

Među testiranim modelima, GPT-4 je pokazao najveću preciznost sa 84,6% tačnosti u "pogađanju" ličnih informacija. 😶😶 Ostali testirani modeli uključivali su Meta-in Llama2, Google-ov PalM i Anthropic-ov Claude. Zanimljivo je napomenuti da je Google-ov PalM odbio da odgovori na oko 10% pitanja koja su se koristila za dedukciju ličnih informacija korisnika, dok su drugi modeli odbijali još manje upita. 🙅🏻

- Ovo je vrlo, vrlo problematično, i nije čak ni jasno kako rešiti ovaj problem - upozorio je Martin Večev, profesor na ETH Zurich i jedan od autora studije. 👆🏻

On je istakao da bi "individualni korisnici, ili praktično svako ko ostavlja tekstualne tragove na internetu, trebalo da budu više zabrinuti jer zlonamerne osobe mogu zloupotrebiti modele da zaključe njihove privatne informacije". 😐😐

Istraživanje se nadovezuje na prethodne studije koje takođe ističu moguće pretnje privatnosti koje AI može doneti. Na primer, studija objavljena u avgustu otkrila je da AI može da dešifruje tekst, kao što su lozinke, na osnovu zvuka kucanja snimljenog preko Zoom-a, sa preciznošću do 93%. 👩🏼‍💻👨🏻‍💻

Autor: Telegraf