Predstavljamo najčešće fobije današnjice

Fobije su vrsta anksioznog poremećaja u kojima osoba doživljava snažan i iracionalan strah od određenih predmeta, mesta, situacija ili aktivnosti. Ovi strahovi mogu biti toliko intenzivni da osoba može izbegavati situacije koje uzrokuju fobiju ili podnose situaciju uz veliku nelagodu ili strah.

Fobije mogu biti vrlo ograničavajuće i uticati na kvalitet života osobe koja ih ima.

Ovo su neke od najčešćih fobija danas:

1.  Agorafobija - strah od mesta ili situacija gde je teško pobeći ili pomoć nije lako dostupna, poput javnih prostora, liftova, gužvi i sličnih mesta. Nekada je podrazumevala uopšteni strah od otvorenog prostora.

2. Agliofobija - strah od bola, ili strah od bilo koje vrste fizičke nelagode ili povrede, poput straha od igle, zubarskih pregleda ili bilo kakvih medicinskih intervencija. Ova fobija može biti vrlo ograničavajuća jer osoba može izbegavati medicinske preglede i tretmane zbog straha od bola ili nelagode. Tretmani za ovu fobiju mogu uključivati terapiju izlaganja, kognitivno-bihevioralnu terapiju ili upotrebu lekova protiv anksioznosti.

3. Socijalna fobija - strah od društvenih situacija i interakcija sa drugim ljudima, poput straha od javnog govora, upoznavanja novih ljudi ili druženja na javnim mestima.

4. Klaustrofobija - strah od zatvorenih prostora, poput liftova, soba bez prozora ili kaveza.

5. Akrofobija - strah od visine, poput straha od penjanja na stepenice, planinarenja, ili gledanja kroz prozore sa velikih visina.

Fobije se mogu lečiti, a tretmani mogu uključivati psihoterapiju, lekove ili kombinaciju oba. Ako imate fobiju koja utiče na vaš život, preporučljivo je potražiti pomoć stručnjaka kako biste pronašli odgovarajući tretman.

Autor: redportal.rs