Neandertalski zub pronađeni u Džersiju pokazuju neke izrazito ljudske karakteristike

Neandertalski zubi pronađeni u Džersiju pokazuju neke izrazito ljudske karakteristike, nagoveštavajući da su ove dve jedinke možda bile deo "hibridne populacije" nastale ukrštanjem neandertalaca i modernih ljudi.

Ovih13 neandertalskih zuba prvobitno je otkriveno početkom 20. veka na mestu La Cotte de St Brelade u Džersiju, malom britanskom ostrvu na severnoj obali Francuske. Naslage pećina u blizini sugerišu da su zubi stari manje od 48.000 godina, što je izuzetno mlado s obzirom da su neandertalci izumrli pre oko 40.000 godina.

Nova studija, objavljena u Journal of Human Evolution, pokazuje da zubi imaju neke jasne neandertalske karakteristike, ali nisu tipični za ove izumrle hominoide. Pored toga što im nedostaju određene osobine koje biste očekivali da vide na neandertalskim zubima, oni imaju izrazit oblik koji je tipičan za moderne ljude. Ranije se pretpostavljalo da su zubi pripadali istoj osobi, ali novo istraživanje sugeriše da potiču od najmanje dve odrasle osobe, što ukazuje na osobine koje prevladavaju u populaciji.

To bi moglo ukazivati na to da su hominoidi u La Cotteu možda bili "hibridna populacija" koja je imala snažnu mešavinu neandertalaca i modernog ljudskog porekla. Istraživači iz britanskog Prirodnjačkog muzeja, Instituta za arheologiju UCL i Univerziteta u Kent se nadaju da će ovu pretpostavku podržati dokazi iz drevne DNK.

- S obzirom na to da su se moderni ljudi preklapali sa neandertalcima u nekim delovima Evrope pre pre 45.000 godina, neobične osobine ovih pojedinaca iz La Cottea sugerišu da su mogli imati dvostruko neandertalsko-moderno ljudsko poreklo - rekao je vodeći istraživač profesor Kris Stringer iz Prirodno-istorijskog muzej.

Utvrđeno je da su se ljudi i neandertalci u nekoliko navrata široko ukrštali jedni s drugima tokom njihove preklapajuće istorije. Kao rezultat ovog spajanja, smatra se da svaka ljudska populacija na Zemlji ima deo neandertalskog DNK. Ovo se posebno odnosi na ljude evropskog porekla, za koje se procenjuje da oko 1 do 4 % njihovih gena potiču iz neandertalca.

Takođe je jasno da su ljudi i neandertalci imali potomstvo i široko se urštali sa Denisovcima, drugom izumrlom vrstom hominoida koja je živela u Evroaziji. Godine 2018. naučnici su u udaljenoj pećini u Sibiru otkrili delić kosti koji je pripadao tinejdžerki, ne mlađoj od 13 godina, koja je imala majku Neandertalku i oca Denisovaca.

Autor: redportal.rs