Auto-put do svemira 😁

🏎 Ovo je jedan od načina da se kaže da svemir počinje na oko 100km iznad Zemljine površine. ⁠😅

- Ne postoji oštra fizička granica koja označava kraj atmosfere i početak svemira - kako objašnjava NASA članak.

Opštepriznata granica je poznata kao Karmanova linija. Strogo definisana, Karmanova linija se javlja 100 km (ili 62 milje) iznad srednjeg nivoa mora na Zemlji.⁠

Naravno, pokretanje teoretske vertikalne vožnje automobilom na srednjem nivou mora trajalo bi nešto duže od sat vremena, s obzirom na to da je potrebno preći 62 milje udaljenosti, ali ko će reći da takvo putovanje nije počelo iz peruanskog grada Huancaio ( nadmorska visina oko 2 milje)?⁠

U svakom slučaju, kao što je jednom napisao autor KSKCD-a i „Šta ako“ Rendal Manro, dolazak u svemir „nije nešto što biste mogli da radite u svom autu“. Pošto, međutim, svemir počinje otprilike 60 milja od Zemljine površine, tvrdnja je ipak „tačna“.⁠

Autor: redportal.rs