Saopštilo Udruženje banaka Srbije

BEOGRAD: Stanovništvo Srbije je kroz kredite bankama na kraju februara dugovalo 1.500,4 milijarde dinara, od čega se najviše duga odnosi na gotovinske kredite koji su na kraju prethodnog meseca iznosili 700,2 milijarde, navodi se u februarskom izveštaju kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije. 🧐

Drugi po visini bili su stambeni i krediti za adaptaciju i iznosili su 661,4 milijarde, a potrošački 17,6 milijardi dinara. 🤔

Kada je reč o kašnjenju u otplatama, učešće kašnjenja u dugu ukupnih bankarskih kredita iznosilo je 2,7%, učešće docnje u dugu po osnovu kredita stanovništvu iznosilo 2,2%, pravnih lica 2,9%, a preduzetnika 6,2%.

Autor: tanjug.rs