U 2. polovini godine će doći do povećanja broja stambenih kredita

BEOGRAD: Stručnjaci za promet nekretninama očekuju da će ove godine cene kuća i stanova u Srbiji stagnirati i predviđaju da će u 2. polovini godine doći do povećanja broja odobrenih stambenih kradita. 🧐

Ivana Štrbac iz Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za Tanjug je istakla da su prethodnih par godina kreditni uslovi bili pooštreni i da je cena kredita povećana zbog monetarne politike Evropske centralne banke (ECB) i SAD, a predsednik Upravnog odbora Udruženja Klaster nekretnina Nenad Đorđević da će ECB olabaviti monetarnu politiku i da će euribor opasti, što će ponovo dovesti do većeg uzimanja stambenih kredita kod banaka 👇

U našim uslovima kada se i dalje najveći deo kupoprodaja, više od 80%, finansira gotovinom, to će imati psihološki značaj da naši ljudi imaju signal da ne očekuju pad tržišta. Mislim da se taj signal na našem tržištu već sada prihvata i da će ono, što se tiče prometa, ići pravcem oporavka.

Naveo je Đorđević za tanjug.rs.

Autor: rts.rs