Navodi se da se Kosovo i Srbija slažu da neće blokirati primenu nijednog člana.

Evropska služba za spoljne poslove objavila je na svom sajtu Implementacioni aneks Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Srbije i tzv Kosova, dokument čije je delove sinoć, prilikom obraćanja pročitao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da će ga detaljno predstaviti javnosti danas u 11 časova.

U saopštenju Spoljne službe EU, navodi se da je ovaj Aneks integralni deo Sporazuma.

- Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz njih, ekspeditivno i u dobroj veri. Strane primaju k znanju da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni delovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU - navedeno je u dokumentu.

Kako se dodaje, strane takođe primaju k znanju da će posrednik, EU, odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces promene merila za Poglavlje 35 za Srbiju kako bi se reflektovale nove obaveze koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa.

Dnevni red Kosovske Specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze Kosova koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa, navodi se u saopštenju i dodaje da su strane saglasne da kao hitno pitanje prihvate Deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovorena u okviru Dijaloga uz podršku EU.

- Da bi implementiralo član 7, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje adekvatnog nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima o dijalogu koje je odredio posrednik EU - navedeno je u Aneksu.

Dodaje se da su strane saglasne da u roku od 30 dana uspostave Zajednički komitet za praćenje, kojim predsedava EU. Sprovođenje svih odredbi će biti obezbeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za praćenje.

- Da bi se implementirao član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se formirao investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Isplata neće biti izvršena pre nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u potpunosti izvršene.

U tekstu se navodi i da se Kosovo i Srbija slažu da će se svi članovi sprovoditi nezavisno jedan od drugog, i dodaje da redosled stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redosled njihove implementacije.

Takođe, navodi se da se Kosovo i Srbija slažu da neće blokirati primenu nijednog člana, piše Telegraf.

Sve rasprave u vezi sa implementacijom Sporazuma odvijaće se u sklopu dijaloga koji vodi EU.

- Kosovo i Srbija priznaju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posledice po njihove procese pristupanja EU i finansijsku pomoć koju dobijaju od EU - zaključuje se u dokumentu.

Autor: Telegraf