Popularna igra danas slavi 91. rođendan 🥳

Monopol predstavlja popularnu igru koja se igra na tabli. Tokom igre, igrači se trkaju ko će pre da stekne monopol nad novcem i imanjem. Igra je poteznog karaktera, a tokom iste bacaju se kockice. Monopol je dobio ime po ekonomskom pojmu monopol, koji označava dominaciju jednog učesnika u privredi nad drugim učesnicima.

Monopol je nastao 7. marta 1933. godine. Samu igru je patentirao Čarls Derou, a smatra se jednom od najigranijih modernih društvenih igara na svetu.

Robert Kijosaki i Šeron Lehter su 1997. godine napisali knjigu Bogati otac, siromašni otac, a jedna od insipracija u knjizi je i sama društvena igra Monopol.

Svojevremeno, časopis Games Magazine je uvrstio Monopol u svoju aleju velikana.

Autor: Redportal.rs