Istraživači su otkrili da su članovi Mense prijavili da doživljavaju visok nivo stresa i anksioznosti

🧠 U studiji iz 2018, istraživači sa Odeljenja za psihologiju, Pitzer College, SAD, otkrili su da ljudi sa višim IK-om imaju veće šanse da im se dijagnostikuje psihološki poremećaji kao što su:⁠- poremećaji raspoloženja- poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD)⁠- poremećaj autističnog spektra.🧠 U

U studiji je ispitano više od 3.000 članova grupe Mensa - organizacije sastavljene od članova koji su postigli najveći procenat standardizovanih IK testova. Od njih je zatraženo da pokažu da li su iskusili simptome određenih mentalnih i fizičkih poremećaja ili stanja i da li su ikada dobili bilo kakvu formalnu dijagnozu.⁠

Istraživači su otkrili da su članovi Mense prijavili da doživljavaju visok nivo stresa i anksioznosti, pri čemu je 20% njih prijavilo dijagnozu anksioznog poremećaja. Još 26% je reklo da su dobili dijagnozu za druge poremećaje raspoloženja kao što su depresivni poremećaj, distimični poremećaj i bipolarni poremećaj.⁠

Ovi rezultati takođe podržavaju teoriju „hiper mozak-hiper telo“ koja istražuje odnos između inteligencije i fizičkih i psiholoških reakcija – posebno onih povezanih sa stresom.⁠

🧐 Studija iz 2011. godine otkrila je da su ljudi sa generalizovanim anksioznim poremećajem (GAD) skloniji da brinu i da imaju veći IK.⁠Istraživači su koristili seriju upitnika i tehnologiju snimanja da bi procenili 44 učesnika. Od njih, kod 26 je dijagnostikovan GAD.

Preostalih 18 nije dobilo dijagnozuOni sa GAD-om postigli su veći rezultat i na nivou brige i na nivou koeficijenta inteligencije. Oni bez anksioznih poremećaja postigli su niže rezultate. Ovi nalazi podržavaju direktnu vezu između inteligencije i anksioznosti. Emocionalna inteligencija takođe može da igra ulogu u anksioznosti i drugim poremećajima raspoloženja.⁠

Autor: redportal.rs