Trajanje radova na mostu biće 1.314 dana

JP Putevi Srbije podneli su Ministarstvu za zaštitu životne sredine Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rušenja i izgradnje prilaznih konstrukcija na desnoj obali drumsko-železničkog mosta preko reke Dunav Pančevački most.

Reč je inače o državnom putu IB-47, deonica Beograd (Bogoslovija)-petlja Krnjača, piše eKapija. Kako se navodi, predloženo je i rušenje postojećih konstrukcija, a prema prikazanom dinamičkom planu ukupno trajanje radova na projektu iznosi 1.314 dana.

Projekat predviđa radove prvo na uzvodnoj, a zatim na nizvodnoj konstrukciji, kako bi se saobraćaj odvijao bez većih izmena. U planu je najpre izgradnja novih privremenih rampi, zatim rušenje postojećih konstrukcija po fazama i na kraju izgradnja novih konstrukcija po fazama.

Prilazne konstrukcije Pančevačkom mostu, na desnoj obali, izgrađene su u periodu od 1960. do 1964. godine i sastoje se od dva niza nezavisnih, prednapregnutih mostova - uzvodni, desni most za smer od Pančeva ka Beogradu i nizvodni, levi most za smer od Beograda ka Pančevu. Kako je navedeno u Idejnom projektu, koji je izradila firma MHM Projekt Novi Sad, novoprojektovane mostovske konstrukcije se sastoje od devet nezavisnih celina.

- Glavni pravac se može podeliti na uzvodnu i nizvodnu konstrukciju koje se sastoje od četiri odnosno tri nezavisnih dilatacijskih celina. U sklopu projekta se nalaze i dve rampe tj, rampa 3 uz nizvodnu konstrukciju i rampa 4 uz uzvodnu konstrukciju - piše u dokumentu.

Autor: mondo.rs