Preterana društvena izolacija je loša po generalno zdravlje

Društvena izolacija i usamljenost može da skrati život i do 15 godina kako se procenjuje. Ljudi koji su usamljeni su češće u bolnicama.

Takođe češće imaju problema sa snom i manje su fizički aktivni što direktno uzrokuje loše mentalno zdravlje i raznorazne druge zdravstvene probleme.

Utvđeno je i da društvena izolacija može i do te mere da smanji kongitivne funkcije da se i rizik od demencije poveća za 50%.

Prevelika izolacije i manja povezanost od zajednice uzrokuje i veliko nepoverenje i može izazivati paranoju kod ljudi što dalje prouzrokuje mentalne probleme.

Autor: redportal.rs