Šri Lanka ima vrlo oštre zakone po pitanju lovokradica

🐘 Šrilankanska podvrsta je najveća, a takođe i najtamnija od azijskih slonova, sa mrljama depigmentacije - oblastima bez boje kože - na ušima, licu, trupu i stomaku.

Jednom pronađeni na celom ostrvu u obliku suze na dnu južnog vrha Indije, ovi slonovi se sada guraju u manja područja dok razvojne aktivnosti krče šume i ometaju njihove drevne migratorne rute.⁠

Veličina stada u Šri Lanki kreće se od 12-20 jedinki ili više. Predvodi ga najstarija žena ili matrijarh. U Šri Lanki je prijavljeno da krda sadrže jedinice za negu, koje se sastoje od ženki u laktaciji i njihovih mladih, i jedinice za brigu o maloletnicima, koje sadrže ženke sa maloletnicima.

Populacija slonova Šri Lanke opala je za skoro 65% od početka 19. veka. Danas je šrilankanski slon zaštićen zakonom Šri Lanke, a ubistvo jednog slona nosi smrtnu kaznu.⁠

Autor: redportal.rs