Slovenija i Hrvatska su takođe povukle ovo piće sa tržišta! 🤔

Republička inspekcija za hranu povlači sa tržišta Republike Srpske proizvod Prime Hidration.

To će biti urađeno u skladu sa Zakonom o hrani kojim je propisano da je zabranjeno stavljati u promet hranu obogaćenu nutrijentima koja nije upisana u odgovarajući registar, prenosi danas BHRT.

Iz Inspektorata Republike Srpske pozivaju trgovce da, ukoliko do sada nisu informisani o povlačenju proizvoda, ne čekaju dolazak inspektora i samostalno uklone proizvod iz prometa. 🤷‍♀️

Kontrola pet uzoraka bezalkoholnog pića Prime pokazala je da deklaracija proizvoda, koja je obeležena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, nije usklađena sa važećom zakonskom regulativom i sa originalnom deklaracijom, odnosno na njoj nisu navedeni svi potrebni podaci.

Utvrđeno je da navedeni proizvod koji se po svom sastavu svrstava u hranu obogaćenu nutrijentima, nije upisan u Registar hrane obogaćene nutrijentima koji vodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a što je zakonska obaveza, kako piše FoNet, prenosi 021.rs.

U delu ocene zdravstvene ispravnosti, analizom je utvrđeno da su vrednosti ispitivanih parametara u granicama referentnih vrednosti definisanih važećim pravilnicima.

Iz Inspektorata podsećaju da je kontrolama u prodajnim objektima i prilikom uvoza utvrđeno da se na tržištu Republike Srpske ne nalazi proizvod Prime Energy koji je prethodno zabranjen u Sloveniji i Hrvatskoj, a kod kog je utvrđeno da u sebi sadrži L-teanin, što nije dopušteno u bezalkoholnim pićima. 

Autor: 021.rs

#energetsko piće

#piće

#prime

#zabranjeno