Distribucija leka je zaustavljena

Fajzer je zaustavio distribuciju leka protiv pušenja Chantix, nakon što su pronašli povećane nivoe kancerogenih elemenata u pilulama.

Većinu lekova će vratiti iz prodaje. Regulatorna tela u SAD su i ranije upozoravali kompanije koji su imali povećane kancerogene elemente kao što je i NDMA koji se nalazi u Fajzerovoj piluli.

Prošle godine su ovi elementi pronađeni u lekovima protiv dijabetesa i lekovima za srce.

Chantix je odobren 2006. godine, koristi se kako bi pomogao da ostavite cigare i pije se oko 12 do 24 nedelja.

- Benefiti Chantix-a su bitniji nego vrlo nizak, ako i postoji, rizik koji on nosi sa sobom - rekli su iz Fajzera.

Autor: redportal.rs