Nekoliko dana u mesecu, dok žena ima menstruaciju, da odsustvuje sa posla i da to bude ili plaćeno ili da imaju mogućnost da uzmu tzv. menstrualni odmor

Nekoliko dana u mesecu, dok žena ima menstruaciju, da odsustvuje sa posla i da to bude ili plaćeno ili da imaju mogućnost da uzmu tzv. "menstrualni odmor".

Sa takvim zahtevom uskoro će izaći predstavnici NVO Novinari za ljudska prava nakon sprovođenja ankete od među 500 žena u zemlji koje su izrazile interes da takva politika bude deo kompanija u kojima rade. Od svih ispitanika, 91% je reklo da želi da se menstrualna politika uvede u njihovu poslovnu organizaciju.

Nataša Dokovska iz organizacije Novinari za ljudska prava za Free Press kaže da će za početak kompanije biti dužne da dobrovoljno donose politike vezane za menstrualni odmor.

- O tome još nismo zvanično razgovarali sa institucijama. Prvo smo ispitali raspoloženje, to je prva faza, a zatim započinjemo razgovorima u Ministarstvu rada i socijalne politike, kao i sa predstavnicima privrednih komora - rekla je Dokovska.

U anketi od 500 ispitanika, 32% je reklo da je redovno odsustvovalo sa posla tokom menstruacije, uglavnom zbog menstrualnih bolova, a zatim i zbog nedovoljne menstrualne higijene na poslu.

Nijedna zemlja u Evropi nema politiku da žene koriste menstrualni odmor.

Zemlje koje daju ženama plaćeni menstrualni odmor su Indonezija, Južna Koreja, Tajvan i Zambija. U Italiji je 2017. godine pokušano da se uvedu 3 slobodna dana za žene, ali predlog nije izglasan, sa objašnjenjem da se na ovaj način može podsticati neravnopravnost polova na radnom mestu, posebno kada su u pitanju žene na rukovodećim položajima i s druge strane, neki imaju rezerve prema predlogu, jer ne žele da razgovaraju o intimnim i ličnim pitanjima sa muškim menadžerom. Takođe postoje argumenti da bi menstrualni odmor žene prikazao kao manje sposobne od muškaraca i doveo do dalje diskriminacije.

Međutim, neki privatni giganti, uključujući Najki, uvrstili su menstruaciju u svoj Kodeks ponašanja od 2007. godine. Australijski sindikat radnika nedavno je pokrenuo kampanju menstrualnog odsustva za zaposlene u Tojoti i zatražio da svaka žena dobije 12 plaćenih dana u godini.

Autor: redportal.rs