Rat trajao do 17. aprila kada je potpisana kapitulacija 📝

Na današnji dan 1941. godine počeo je Aprilski rat, odnosno napad nacističke Nemačke sa saveznicima na Kraljevinu Jugoslaviju.

Napad je počeo u noći 5. na 6. april, kada su nemačke snage zauzele Sipski kanal kod Kladova. Usledili su i napadi na drugim delovima granice, nemački Luftvafe je bombardovao Beograd, dok je italijanska avijacija bombardovala Boku kotorsku, Podgoricu i dalmatinske gradove.

Jugoslovenska vojska nije imala dovoljno vremena da izvrši potpunu mobilizaciju i pripremi odbranu koja je još pre rata bila ocenjena kao nemoguća. Jugoslovensko kraljevsko ratno vazduhoplovstvo pružilo je snažan otpor, čak je bombardovalo neprijateljske snage izvan jugoslovenske teritorije, tačnije u Bugarskoj i Austriji.

Na određenim pravcima napada i kopnene snage su pružile ozbiljan otpor. Jugoslovenske snage su uspele da pređu i albansku granicu. Međutim, zbog poraza na većem delu fronta, gubitka komunikacije komande sa trupama i neizbežnog gubitka rata na bojnom polju, kralj Petar II i kraljevska vlada su napustili zemlju.

Rat je završen 17. aprila kada su general Radivoje Janković i Aleksandar Cincar-Marković potpisali kapitulaciju.

Autor: redportal.rs