⏰ 23. februar u 19 časova

U petak, 23. februara u 19 časova, u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu biće otvorena izložba Amerika umetnika Nenada Maleševića. Kustos je Miroslav Karić, a saradnici na izložbi su Maja Stanković, Radoš Antonijević i Miodrag Manojlović. Izložba će biti otvorena do 8. aprila 2024.

Foto: nenad malešević

Projekat započinje serijom od hiljadu crteža čiji će jedini motiv biti Kip slobode – simbol za milione imigranata koji su krenuli u novi svet i ostvarivanje američkog sna. Motivsko-idejno polazište (Kip slobode) biće za autora i neposredan povod odlaska u Ameriku, i to putovanje predstavlja integralan deo rada formalno uobličenog fotografskim i različitim drugim vizuelnim sadržajima kao segmentima istraživačkog toka i mišljenja. Ovaj tok svoj nastavak ima i u prostornoj artikulaciji izložbe, koja je koncipirana kroz nekoliko celina. 

Izložba ima funkciju ambijentacije umetnikovih iskustava aktiviranjem, u koreografisanom kretanju posmatrača, zona tematskih, narativnih i asocijacijskih linija i veza koje se grade između izloženih radova i artefakata, a posredno i istorijskih, društveno-političkih, kulturoloških i umetničkih konteksta

Foto: nenad malešević

Malešević u fokus stavlja, zapravo, suočavanje sa idejom Drugog i nedostižnog na ličnom ali i širem planu, u kojem Amerika figurira kao metafora, fantazam, želja, stanje ili slika hipnotičkog optičkog dejstva.

Autor: Redportal.rs