Krucijalan je broj ćelija astrocita u mozgu

Najnovija istraživanja su pokazala da pacijenti koji pate od teških oblika depresije imaju drastičan pad u broju astrocita u mozgu.

Naučnici sa Univerziteta McGill u Kanadi izvršili su obdukciju na 10 osoba sa dijagnostifikovanom depresijom: 10 na žrtvama samoubistva i 10 na ljudima koji su iznenada umrli. Posmatrana su bila 3 različita regiona mozga: dorzomedijalni prefrontalni korteks, dorzalni kaudatni nukleus i meidiodorzalni talamus. Otkrili su da su mozgovi svih ljudi sa depresijom imali drastično manje astrocita.

Prema rečima Naguiba Mešavara, autora studija i profesora na Odseku za psihijatriju na Univerzitetu McGill:

Astrociti, odnosno zvezdste moždane ćelije, veoma su važne u zdravom funkcionisanju mozga. One su tu da podrže optimalno funkcionisanje neurona. Naši podaci su potvrdili prethodnu pretpostavku da astrociti igraju veliku ulogu u patologiji kliničke depresije.

Astrociti, koji su dobili ime po svojim zvezdastim produžecima, najbrojniji su tip ćelija u mozgu. Ali oni ne šalju elektroimpulse u mozak. To čine neuroni koji su "CPU mozga". Njihova uloga je da moduliraju veliki broj aktivnosti neurona, odnosno dodeljen im je veliki broj uloga - sve od kontrole metabolizma mozga pa do lučenja ili apsorpcije neuroprenosnika.

Iako je tek započeto istraživanje i sam uzorak na kome je rađeno istraživanje je mali, ipak su vrata otvorena ka daljim detaljnijim proučavanjima depresije. Postoji jasna, makar i posredna, veza sastava mozga i pojave depresije kod ljudi.

Dobra strana, ako se pokaže odista direktna veza, jeste ta da se za razliku od neurona astrociti konstantno proizvode. Pronalazak načina da se ojača njihov broj može drastično poboljšati simptome ove teške i rasprostranjene bolesti.

Autor: Tom Hale / redportal.rs