U Srbiji 895 dece sa autizmom ♾️

Pod pokroviteljstvom supruge predsednika Republike Srbije Tamare Vučić, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju organizovalo je danas prikazivanje filma U drugačijem tonalitetu u Zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa autizmom.

Međunarodni dan autizma obeležava se svakog 2. aprila. Procenjuje se da u Evro­pi tre­nut­no ži­vi oko se­dam mi­li­o­na oso­ba ko­je ima­ju ne­ki od po­re­me­ća­ja autistič­nog spektra.

U našoj zemlji, pri­ja­vlji­va­nje u Re­gi­star de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju počelo je sredinom 2022. godine. Za prvih godinu dana evi­den­ti­ra­no je 895 dece sa autizmom.

View this post on Instagram

A post shared by Tamara Vučić (@tamara.vucic.serbia)

IZVOR: IG / @tamara.vucic.serbia

Autor: tanjug.rs