Bio je to zapravo deo široke linije fronta od Mađarske sve do Drine.

U ranim jutranjim časovima 12. aprila 1945. godine, Jugoslovenska armija probila je nemačku odbranu na Sremskom frontu.

Posle višemesečnih rovovskih borbi, odlučnom ofanzivom Jugoslovenske armije tada je konačno probijen utvrđeni nemački front u Sremu. Proboj je omogućio brz prodor jugoslovenskih trupa ka zapadnim delovima Jugoslavije i njihovo konačno oslobođenje u Drugom svetskom ratu.

Posle oslobođenja Beograda, oktobra 1944. Nemci formiraju, krajem tog meseca, utvrđeni front pravcem od Dunava na jug preko Srema put Save. Bio je to zapravo deo široke linije fronta od Mađarske, otprilike linije Dunava, na jug sve do Drine.

Autor: Tanjug AP