Osmišljeno ime za moderno mesto koje u kome će moći da živi i do 9.000 ljudi

Na oko 250 hektara u Surčinu, između Batajnice i Dobanovaca, trebalo bi da nikne moderno naselje u kome bi živelo i radilo između 8.000 i 9.000 ljudi. Ovaj deo prestonice, gde je planirana gradnja 2.800 stanova biće nazvano Singidunum, piše Blic.

Grad Beograd stavio je na javni uvid plan za razvoj nekoliko sektora u okviru kompleksa Singidunum, gde bi u sektorima 2, 3, 4, 5 trebalo da nikne privredni park, komercijalni sadržaji, mešoviti gradski centri, srednja i osnovna škola, kao i vrtići.

Kako je ranije najavljivano iz opštine Surčin, kompleks Singidunum imaće odlike Satelitskog grada, stambenog kompleksa u blizini industrijske zone, industrijski park, stambeno-poslovni centar i kada su u pitanju objekti od javne namene, tri vrtića, osnovnu školu i kliniku.

Foto: Novosti.rs/J.J.B.

Investitorska firma iz Beograda koja gradi ovaj kompleks u svom vlasništvu ima više od 300 hektara u predmetnom području, a kompleks Singidunum će graditi na površini od čak 247,5 hektara, tako da ovaj projekat zapravo predstavlja pravi grad u malom.

Na ovim površinama je sada poljoprivredno zemljište, kao i mreže saobraćajnica, atarski putevi, melioracioni kanali, elektroenergetska mreža, gasovodna mreža, ali kako se vidi u planu.

Kako se navodi u planu, trenutno nema linija javnog prevoza putnika koji opslužuje ovo područje, već je u narednom periodu opsluga ovog područja planirana širenjem autobuskog podsistema.

Pored autobuskog podsistema, značajno je, kako se navodi, izvršiti konekciju sa železničkim stanicama koje u najbliže ovom prostoru, i to: železnička stanica Batajnica i železnička stanica Zemun polje, kako bi se u sistemu javnog prevoza putnika koristio i BG voz.

Javni uvid do 19. marta

Javni uvid omogućen je onlajn do 19. marta, dok će se javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda o predmetnom Nacrtu održati 4. aprila 2024. godine sa početkom u 13.30 časova, u zgradi JUP Urbanistički zavod Beograda.

Autor: blic.rs