Restauriranje slika je nauka za sebe, tvrdio je Uroš Predić 🎨

U sredu 20. marta u 10 časova u Muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine biće otvorena izložba Konzervacija i restauracija tri slike.

Reč je o portretima Ilije Milosavljevića Kolarca, Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića koje restaurira Centar za konzervaciju i restauraciju. Izložbu možete posetiti tokom dana 20. marta do 20 časova u Muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine

Izložbu organizuje Kolarčeva zadužbina saradnji sa Centrom za konzervaciju i restauraciju.

Foto: Lela Milivojević

Slikar Uroš Predić je o restauriranju, u pisma Muzejskom odboru Matice srpske iz 1933. godine, rekao:

Restauriranje slika je nauka za sebe, koja zahteva celog čoveka, specijalnu teorisku spremu i slikarsko tehničko znanje, a uz to još i veliko iskustvo, savesnost i ljubav prema predmetu. Restaurator mora poznavati sve slikarske tehnike, celokupni slikarski material prošlosti i sadašnjosti, i pre nego što bi otpočeo sa čišćenjem, on mora da ispita, kojom je tenikom i kakvim bojama slika rađena, pa prema tome da udesi način svoga postupka.

Foto: Lela Milivojević

Autor: redportal.rs