Srebrne ili amalgamske plombe su decenijama osnova lečenja karijesa, a za njihovu izradu su korišćeni metali poput srebra, kalaja, bakra i žive

Savet Evropske unije i Evropski parlament usvojili su odluku o zabrani zubnih amalgamskih plombi koje sadrže živu, koja će stupiti na snagu 1. januara 2025. godine.

Srebrne ili amalgamske plombe su decenijama osnova lečenja karijesa, a za njihovu izradu su korišćeni metali poput srebra, kalaja, bakra i žive. Stomatolozi su zabrinuti zbog žive u plombama jer, iako je prisutna u malim količinama, ona se vremenom akumulira u telu, posebno u tkivima kao što su mozak i bubrezi.

Od 2018. godine zabranjena je upotreba amalgamskih plombi za lečenje zuba dece mlađe od 18 godina i trudnica.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, živa je jedan od 10 proizvoda ili grupa hemijskih proizvoda koji predstavljaju posebne probleme za javno zdravlje, zbog čega se preporučuju bezbednije alternative.

Autor: redportal.rs