Žene i devojke postigle veliki uspeh rušenjem barijera i razbijanjem stereotipa

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš je povodom Međunarodnog dana žena, koji se obeležava 8. marta, rekao da je potreban novac za okončanje patrijarhata.

- Moramo da podržimo ženske organizacije na prvoj liniji fronta. Moramo ulagati u programe za borbu protiv nasilja nad ženama i podsticati učešće žena i liderstvo u ekonomijama, digitalnim tehnologijama, izgradnji mira i klimatskim akcijama - rekao je on.

Sve to, dodao je, zavisi od obezbeđivanja novca za održivi razvoj kako bi zemlje imale na raspolaganju sredstva za ulaganje u poboljšanje položaja žena i devojčica.

- Treba da povećamo i broj žena lidera u biznisu, finansijama, centralnim bankama i ministarstvima finansija. Ovo može pomoći privlačenju investicija za politike i programe koji se bave potrebama žena i devojaka - rekao je Gutereš.

Ipak, žene i devojke su postigle veliki uspeh rušenjem barijera i razbijanjem stereotipa, ali se i dalje suočavaju sa ogromnim preprekama.

- Milijarde žena i devojaka suočavaju se sa marginalizacijom, nepravdom i diskriminacijom, dok tekuća epidemija nasilja nad ženama sramoti čovečanstvo. Po sadašnjoj stopi, pravna jednakost stara je tri stotine godina. Moramo biti brži - rekao je on.

Autor: redportal.rs