Najkompletniji nalaz otkriven do sada 🧐

Neverovatno redak, potpuno razvijeni emrion je otkriven unutar fosilizovanog jajeta koje sakupljalo prašinu VIŠE OD DECENIJU u ostavi muzeja u Kini. Procenjuje se da je staro između 66 i 72 miliona godina. Nalaz pruža nevoravtne informacije i ukazuje na detalje u vezi između dinosaurusa i današnjih ptica.

Jaje pripada vrsti prejanih i bezubih teropoda poznatih pod imenom oviraptorsaurusi, neizlegnuta životinja je dužine oko 27 centimetara i predstavlja prvi nalaz embriona u kome vidimo poziciju tela istovetnu današnjim embrionima ptica. Tokom samog perioda pred izleganje, embrion modernih ptica se pomera u seriji manevara u kome se telo krivi i spušta glavu ispod krila - sve do sada evolutivno porekla ovog pred porođajnog fenomena bilo je potpuno nepoznato.

Otkriće je prvi put izneto u javnost 2021. godine, gde autori objašnjavaju da je njihov nalaz (kome su dali nadimak Beba Jinglang) otkrivena sa svojom glavom u ventralnoj poziciji u odnosu na svoje telo, sa nogama sa strane, i kučmom savijenom duž dužeg dela jajeta. Kako su naveli, takva pozicija tela je prethodno bila nepoznata kod kopnenih dinosautusa, ali u velikoj meri podseća na kasni stadijum embriona modernih ptica.

Promena položaja tela pred izleganje ima presudan uticaj na izleganje ptica i oni koji neuspeju da izvedu ovaj manevar imaju daleko manje šanse da se uspešno izlegnu i prežive ceo proces izlaska iz jajeta. Pozicija dinosaurusa koja je veoma slična današnjim modernim pticama ukazuje da je fenomen evoluirao prvi put kod theropoda, predaka modernih ptica.

Kako objašnjava autor nove studije profesor Stiv Brusati:

Ovaj mali dinusaurus u prenatalnom stadiumu izgleda istovetno kao mali embrion modernih ptica pred izleganje, u istoj poziciji, što je još jedan dokaz, pored mnogih drugih sličnih karakteristika, da su moderne ptice evolouirale od nekadašnjih dinosaurusa.

Fosilizovani fetus se nalazi u Jinglang muzeju prirode, i za sada on je najkompletniji i najočuvaniji embrion dinousaurusa ikada otkriven. Međutim, sobzirom da je to jedini nalaz takvog tima do sada otkriven, autori priznaju da ne mogu da daju definitivno mišljenje i zaključke o prirodi embriona dinosaurusa te da je potrebno više sličnih fosilnih nalaza da bi mogli da budemo sigurni.

No i pored svega zaključeno je da nalaz ukazuje da su rani natalne osobine kod modernih ptica počele sa evolucijom još u vreme dinosaurusa kod vrste theriopoda.

Autor: redportal.rs