- Identitetsko pitanje za nas jeste da sami sebe postavimo na ono mesto, na onu stolicu, figurativno, na kojoj istorijski sedimo i koja nam daje zapravo da budemo u zajednici razvijenih, savremenih i snažnih država - rekao je Vučević.

Predsednik Srpske napredne strane (SNS) Miloš Vučević rekao je danas pre početka panela Prvi sretenjski susret koji je organizovan u Beogradu, da veruje da se Srbija vraća sebi, da veruje sebe i da se ne stidi sebe, jer jedino tako može da bude političko - ekonomski konkurentna u svetu i za periode koje dolaze.

Vučević je rekao da je vrlo značajno da ovaj put država obeležavanje Sretenja kao najvažnijeg državnog praznika organizuje na taj način da to ne bude samo jedna ceremonija, već da se organizuje u više gradova i kroz više događaja.

- Današnji sretenjski susreti su praktično obeležavanje Sretenja ili priča o svima nama, ne samo o našoj istoriji ili prošlosti, kako neko uvek iznova namerno pokušava definisati, da je to nešto što nas povezuje da mi budemo moderniji ili uspešniji. Mislim da su identitetska pitanja par excellence politička pitanja. Pored pitanja ekonomije, bezbednosti, ali identitetska pitanja opredeljuju vaše suštinske vlade, politike države po onim ključnim temama. Identitetsko pitanje za nas jeste da sami sebe postavimo na ono mesto, na onu stolicu, figurativno, na kojoj istorijski sedimo i koja nam daje zapravo da budemo u zajednici razvijenih, savremenih i snažnih država - rekao je Vučević.

Autor: Tanjug.rs