Spisak prezimena koja su vedrila i oblačila određenim vremenima

Prezime je za ljude s Balkana uvek bilo ā€žporodično imeā€œ. Ono pokazuje poreklo, pripadnost, drevnog pretka koji je danas udaljenim ljudima nekada bio zajednički.

Predstavljamo vam prezimena koja su nosile srednjovekovne plemićke porodice i vladarske dinastije s ovih prostora.

Brankovići su vlastelinska i vladarska porodica iz 14. i 15. veka. Najpoznatiji predstavnik je svakako Vuk Branković, učesnik bitke na Kosovu, oženjen Marom, ćerkom kneza Lazara i kneginje Milice. Kasnije su nosili titulu despota, i samostalno, ali i kao turski vazali. Veruje se da danas nema direktnih potomaka ove porodice.

BalÅ”ići su bili srednjovekovna dinastija koja je vladala Zetom od 1360. do 1421. godine. Posle smrti cara DuÅ”ana BalÅ”ići postaju gospodari Zete, priznajući samo formalno vlast srpskog cara UroÅ”a.

Branivojevići su bili hercegovačka vlastelinska porodica koja je u drugoj polovini XIII i prvoj trećini XIV veka vladala Humom.

Vlastimirovići su prva srpska vladarska porodica o kojoj postoje istorijske beleÅ”ke. Naziv dinastije Vlastimirovići dali su istoričari prema prvom vladaru iz ove dinastije koji je stvorio nezavisnu državu ā€“ knezu Vlastimiru, za razliku od Nemanjića, koji su tako nazivani joÅ” u svoje vreme. Ponekad, iako dosta retko, ova se vladarska porodica naziva ViÅ”eslavići ili ViÅ”eslavljevići, prema prvom vladaru čije nam je ime poznato, knezu ViÅ”eslavu.

Vojinovići su bili srpska vlastelinska porodica koja je tokom 14. veka igrala značajnu ulogu u Nemanjićkoj Srbiji, naročito nakon smrti cara DuÅ”ana kada su tokom raspada srpskog carstva njeni predstavnici veliki vojvoda Vojislav Vojinović, a potom i njegov nećak Nikola Altomanović bili najjači vlastelini u Srbiji.

Vojislavljevići su srpska srednjovekovna dinastija, koja je nasledila vlast nad Dukljom preko Jovana Vladimira i srpske dinastije Vlastimirovića. Ova loza vladala je Dukljom i okolnim područjima, uključujući i Zahumlje, RaÅ”ku i Bosnu. Njihova vladavina je trajala od 1034. do 1186. godine, kada je dominaciju preuzela dinastija Nemanjić.

Vukanovići su bili vladarska porodica koja je vladara RaÅ”kom od kraja 11. veka do početka druge polovine 12. veka. Samo ime dinastije je navedeno uslovno, odnosno predstavlja termin koji su moderni istoričari izveli iz imena prvog značajnijeg vladara ove porodice ā€“ raÅ”kog velikog župana Vukana.

Dejanovići ili DragaÅ”i su bili srpska vlastelinska porodica koja je u drugoj polovini 14. veka upravljala prostorom oko tromeđe danaÅ”njih republika Srbije, Bugarske i Makedonije. Njen rodonačelnik je bio Dejan koji je bio oženjen rođenom sestrom cara DuÅ”ana ā€“ Teodorom. Konstantin DragaÅ” je opevan u narodnoj epskoj poeziji kao drug Marka Kraljevića pod imenom beg Kostadin. Pored toga, njegovo ime se očuvalo u danaÅ”njem nazivu Velbužda kojim je upravljao, a koji se danas zove Ćustendil Å”to je izvedeno od turskog naziva Kjustendil, Å”to znači Konstantinova Banja.

Dinjičići su bosanska srednjovekovna vlastelinska porodica koja je u doba kraljevine Bosne upravljala oblasti Jadara. Prvi poznati predstavnik Dinjičića je župan Dinjica. On se pojavljuje u povelji bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića od 10. aprila 1378. godine.

Kosače (od njih Hercegovići, Kosačići, Vukovići, Hranići) su bosanska srednjovekovna porodica koja je u doba Kraljevine Bosne bila najznačajnija u njoj, posle vladajućih Kotromanića. Njihov prvobitni posed se nalazio oko nastanka Drine i Foče, a kasnije se proÅ”irio na prostor Zahumlja odnosno danaÅ”nje Hercegovine. Njihov pripadnik Vlatko Vuković bio je vojskovođa Tvrtka I i zapovedao je levim krilom bosanske vojske u Kosovskom boju.

Kotromanići su bili bosanska vladarska dinastija u srednjovekovnoj Bosni, koja je vladala približno od 1250. do 1463. godine. Glavni posedi nalazili su im se u srednjoj Bosni, u dolini reke Bosne do Vranduka i u župi LaÅ”vi. Od značajnijih gradova posedovali su Visoko, Sutjesku, Bobovac, Fojnicu i KreÅ”evo kao i okolna rudarska naselja.

Loza OmerbaÅ”ića predstavlja direktne (muÅ”kom linijom nasleđivanja) potomke prvog vladara Bosne vicekralja Boriča (mađ.: Borics; Borisz; Boris) (1141.-1173.), princa i najstarijeg (i od oca nepriznatog) sina mađarskog kralja Colomana (KĆ”lmĆ”n, 1095.-1116.), te zajedničkog pretka svim domaćim suverenima Bosne. Istovremeno, OmerbaÅ”ići su pleme Boričeve loze Berislavića.

Lazarevići su srpska vlastelinska i vladarska porodica iz 14. i 15. veka. Rodonačelnik dinastije bio je Pribac Hrebeljanović, logotet, a potom peharnik na dvoru cara DuÅ”ana. Njegov sin bio je Lazar Hrebeljanović koji je predvodio vojsku u bitki na Kosovu. Smatra se da ova porodica nema direktnih potomaka s obzirom da Lazarevi sinovi ā€“ Stefan i Vuk, nisu imali naslednika.

Nemanjići su srednjovjekovna srpska dinastija koja je vladala Srbijom viÅ”e od dva veka. U dinastiji ima jedanaest vladara, s tim Å”to se dinastija možda nastavila ženskom linijom u dinastiju Lazarevića.

Oblačići su srpska srednjovekovna vlastelinska porodica. Imali su posede na severu Šumadije. Rade Oblačić smatra se rodonačelnikom ove porodice, ali njegovo poreklo nije poznato. Zna se da je služio despote Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića.

Autor: espreso.rs