Šta je to u društvu u prvi plan izbacilo baš ovu grupu reči?

Filološko društvo Reči organizovalo je konkurs na kom je biralo REČI GODINE u srpskom jeziku za 2023. godinu, i to 🧐:

📍 Reč godine

📍 Novu reč godine

📍 Lažireč godine

I rezultati su stigli!

Za REČ GODINE izabrana je reč NASILJE. Kako kažu iz Društva 👇🏻

Šta je to u društvu u prvi plan izbacilo baš ovu grupu reči? I tu je odgovor toliko jasan da ga gotovo ne treba ni izricati. Brutalnost onoga što se desilo u jednoj vračarskoj školi i još jednog sličnog događaja u selima Dubona i Malo Orašje samo dan kasnije u tolikoj je meri šokiralo našu javnost da je zasenilo sve ostalo što se ove godine dešavalo 💔. Nakon ovih tragičnih događaja govorilo se o nasilju u porodici, vršnjačkom nasilju, nasilju u društvu, itd. Žig ove tragedije ostavio je još dublje tragove jer se takve stvari u našoj kulturi u principu ne dešavaju. Ali tragedija u đačkim klupama nije nažalost bila jedina manifestacija nasilja – već drugu godinu nasilje caruje na ukrajinskim poljima, a potkraj ove godine tragedija se spustila i na Gazu. Kad se sve to uzme u obzir, nasilje je ono što je najviše obeležilo ovu godinu.

Za NOVU REČ GODINE proglašen je ČETBOT 👇🏻

Reč četbot izašla je u prvi plan nakon lansiranja aplikacije ChatGPT u martu 2023. godine 💻. Odnosi se na automatizovane kompjuterske programe ili softverske aplikacije koje komuniciraju sa ljudima preko interneta obavljajući zadatke na osnovu tekstualnih upita. Pojava reči četbot motivisana je neposrednom potrebom da se nazove konkretan novi tehnološki proizvod, a njena upotreba u svakodnevnom govoru naglo se proširila zahvaljujući njegovom ogromnom društvenom značaju.

Foto: Pixabay.com/愚木混株 Cdd20

Za LAŽIREČ GODINE odabran je EKONOMSKI TIGAR 👇🏻

Sam naziv ekonomski tigar vezuje se za te države u kojima tigrova ima, ali je metaforički naziv lako premestiti i u drugi region gde ih i nema, uz zadržavanje značenja država koja se ekonomski brzo razvija ☝🏻. Kada o ekonomskom razvoju prestane da se govori pojmovima objektivnih metoda procene ekonomske uspešnosti, razgovor se premešta u sferu figurativnog. To budi niz asocijacija, koje nose nestabilnija i ličnije shvaćena značenja.

Autor: redportal.rs / Jovana Radić