U jednom novom vidu totalitarizma koji se rađa svuda u svetu… 😲🤔

Po mnogima najbolji memoari o komunizmu, Zarobljeni um najpoznatije je delo Česlava Miloša, zbirka antistaljinističkih eseja koje je napisao 1953. godine, zahvaljujući kojima je stekao veliku popularnost 📕📖.

Kada je Česlav Miloš 1951. zatražio azil u Francuskoj, američke vlasti najpre su odbile da mu izdaju vizu za ulazak u SAD, pod pritiskom poljskih emigranata koji su smatrali da je komunista. Tada je zamišljen i napisan Zarobljeni um, kao anatomija čoveka u totalitarnom sistemu, ne samo u Poljskoj nego i u svim zemljama nekadašnjeg Varšavskog lagera, pa i socijalističkim zemljama „sa ljudskim likom“. Ali već u to vreme sa naznakama dvoličnosti uma i u jednom novom vidu totalitarizma koji se rađa svuda u svetu… 😲🤔

Prema rečima prof. dr Čedomira Antića 👇🏻👇🏻👇🏻

u jednom novom totalitarizmu koji se rađa, baš kao što je opisao Česlav Miloš, pokazalo se da je ’zarobljeni um’ civilizacijski fenomen, da je totalitarizam moguć u postideologijskom svetu. Možda je specifičnost totalitarizma našeg vremena što je uspostavljen u fazi opadanja jedne čitave civilizacije.

Autor: redportal.rs