Nacionalna referentna laboratorija za Avijarnu influencu je potvrdila prisustvo virusa H5N1.

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede proglasila je zaražena i ugrožena područja na teritoriji opštine Bačka Palanka avijarnom influencom, visoko patogenim sojem virusa H5N1 usled kojeg je labud u parku prirode Tikvara uginuo.

Kako se navodi u rešenju, u četvrtak 2. novembra, nadležnom veterinarskom inspektoru opštine Bačka Palanka prijavljeno je od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode da su građani našli iznemoglog labuda u parku prirode Tikvara, piše Bačka Palanka Vesti.

Labud je odnet u Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad radi uzimanja potrebnih uzoraka nakon čega je utvrđeno prisustvo genoma virusa Avijarne influence, podtipa H5. Uzorak je 07. novembra poslat u VSI Kraljevo kao Nacionalnu referentnu laboratoriju za Avijarnu influencu na potvrdna ispitivanja, gde je potvrđeno prisustvo virusa, prenosi Telegraf.

Nakon toga je doneto rešenje na osnovu kog je područje u poluprečniku od najmanje 3 kilometra od žarišta na lokaciji jezero Tikvara, proglašeno zaraženim i obuhvata naseljeno mesto Bačka Palanka. 

Područje u poluprečniku od najmanje 10 kilometara od žarišta na lokaciji na jezeru Tikvara, proglašava se ugroženim i obuhvata naseljena mesta: Karađorđevo, Obrovac, Neštin i Vizić na teritoriji opštine Bačka Palanka i Ljuba, Sot i Molovin na teritoriji opštine Šid od zarazne bolesti avijarna influenca (Pestis aviun Highly pathogenic avian influenza) kod divljih ptica izazvana visoko patogenim sojem virusa H5N1.

Ono što sledi jeste popis gazdinstava i klinički pregled živine i ptica na gazdinstvima počevši od rubnih delova zaraženog područja ka središtu odnosno žarištu zaraze. Građanima koji drže domaću živinu se savetuje da je drže zatvorenu. Takođe, zabranjen je bilo kakav kontakt sa divljim pticama.

Autor: Telegraf.rs