Oružje će biti oduzeto od onih koji su nesavesni.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je danas na sve vlasnike da oružje drže savesno, zaključano u sefovima, kasama ili ormarima, tako da bude nedostupno neovlašćenim licima, a posebno deci.

Apelovano je i da vlasnici oružja provere da li je ono nenapunjeno, odnosno odvojeno od municije, kao i da ključeve ili šifre od kasa, sefova i ormara u kojima drže oružje, učine nedostupnim drugim licima, posebno deci.

U saopštenju se navodi da će MUP u narednom periodu preduzeti sve mere kako bi se neposrednom kontrolom na adresi prijavljenog prebivališta vlasnika oružja utvrdilo da li vlasnici drže oružje u skladu sa važećim propisima, tj. razdvojeno od municije i zaključano u adekvatnim ormarima, kasama i sefovima.

Vlasnicima oružja za koje se kontrolom utvrdi da oružje čuvaju nesavesno, tako da može doći u posed neovlašćenih lica i ugroziti bezbednost ljudi, oružje će biti oduzeto i podneće se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o oružju i municiji.

Autor: Telegraf.rs