Nova koordinatorka će biti glavni kontakt za organizacije aktivne u ovoj oblasti unutar EU.

Evropska komisija je danas imenovala Marion Lalis (Lalisse) za koordinatora za borbu protiv islamofobije.

Ona će sarađivati sa državama članicama, evropskim institucijama, civilnim društvom i akademskim krugovima na jačanju mera preduzetih u borbi protiv islamofobije.

Nova koordinatorka će biti glavni kontakt za organizacije aktivne u ovoj oblasti unutar EU.

Autor: Tanjug AP

#EU

#Islamofobija

#evropska komisija