Evropski sud pravde je na zahtev Španije isključio samoproglašeno Kosovo iz učešća u Organizaciji evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC), saopšteno je iz vrhovnog suda EU.

Evropski sud pravde je na zahtev Španije isključio samoproglašeno Kosovo iz učešća u Organizaciji evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC), saopšteno je iz vrhovnog suda EU.

U saopštenju je naglašeno da isključenje nije povezano sa činjenicom da EU i nekoliko zemalja članica nisu priznali nezavisnost samoproglašenog Kosova.

Sud u objavi podseća da je EU između 2001. i 2015. godine potpisala sporazume o stabilizaciji i pridruživanju sa zemljama zapadnog Balkana i samoproglašenim Kosovom.

Tokom i nakon 2018. godine, Evropska komisija preduzela je korake ka razvijanju digitalnog društva i usklađivanju zakonodavstva tih zemalja sa zakonodavstvom EU.

Jedan od takvih postupaka bilo je uključivanje regiona u postojaća regulatorna tela ili grupe stručnjaka, kao što je BEREC. Konkretno, to je omogućilo regulatornim organima samoproglašenog Kosova da učestvuju u Odboru regulatora i radnim grupama BEREC-a i u upravnom odboru Kancelarije BEREC-a.

Autor: Pink.rs