Najviše novca biće izdvojeno za održavanje i nabavku struje za javno osvetljenje

Za finansiranje komunalnih delatnosti u narednoj godini biće izdvojeno skoro milijardu i po dinara (1.462.322.001), odlučili su poslanici Skupštine Grada Novog Sada na poslednjoj sednici.

Najviše novca biće izdvojeno za održavanje i nabavku struje za javno osvetljenje, 854.100.000 dinara, a potom za održavanje otvorenih kanala i nasipa, što će koštati 180 miliona dinara.

Stavka koja je najskuplja na spisku određenih komunalnih delatnosti jeste nabavka električne energije za javno osvetljenje u Novom Sadu i prigradskim naseljima, za koju će biti izdvojeno 700 miliona dinara. Najmanje novca biće upotrebljeno za održavanje opreme za odbranu od poplava i podzemnih voda, 495.000 dinara.

Iz budžeta Grada, za uklanjanje žvakaćih guma i sličnih nečistoća sa trotoara i drugih javnih površina, kao i njihovo pranje, biće izdvojeno 12.500.000 dinara, a za uklanjanje grafita sa fasada javnih zgrada, spomenika i drugih javnih površina deset miliona.

Za suzbijanje i uništavanje ambrozije i drugih alergenih biljaka izdvaja se 48.600.000 dinara, devet miliona staju troškovi dekoracije Grada za javne manifestacije i državne praznike, a dvadeset dva i po miliona za montažu, demontažu i skladištenje svečane rasvete.

Za uništavanje štetnih insekata – monitoring i kontrolu suzbijanja krpelja, njihovu analizu na zarazu i uništavanje, potom za istraživanje, suzbijanje i tretman simulida, kao i za praćenje brojnosti, te suzbijanje komaraca, u budžetu Grada biće izdvojeno 87 miliona dinara, od čega će se skoro 72 miliona dinara upotrebiti na suzbijanje komaraca i drugih štetnih insekata, troškove avijacije i aero-foto snimanje izvorišta komaraca u Novom Sadu.

pročitajte još

Trudna Milica Mandić!

pročitajte još

Deo Novog Sada bez vode!

Autor: blic.rs

#Grafiti

#NOVI SAD

#novac

#zvake