Zatvorska kazna biće 2 godine

Zviždanje, dobacivanje i nabacivanje ženama biće kažnjivo sa dve godine zatvora, predlog je zakona u Velikoj Britaniji.

Velika Britanija na dobrom je putu da zaustavi seksualno uznemiravanje žena na javnom mestu i da ulice učini bezbednim za žene, a zakon je predložio ministar Greg Klark, a podržala ga je ministarka unutrašnjih poslova Suela Braverman.

Kako piše Independent, u VB je seksualno uznemiravanje u javnosti već nedozvoljeno u okviru Zakona o javnom ponašanju iz 1986. godine, samo što ga zakon nije definisao kao poseban prekršaj, te će vlasti učiniti zakon jasnijim građanima i policiji tako što će naglasiti ozbiljnost takvog ponašanja.

Amandmanom na ovaj zakon maksimalna kazna povećana je sa šest meseci na dve godine.

Zakon je definisao da je delo počinio bilo ko ko je namerno uznemiravao ili uzrokovao strah osobi samo na osnovu njenog pola, a pod tim ponašanjem spadaju preteće, zlostavljajuće ili uvredljive reči i ponašanje.

I druga uznemiravajuća ponašanja bi mogla da uđu u ovaj zakon, na primer komentarisanje u pravcu žrtve, praćenje, gestovi, ili spora vožnja uporedo sa žrtvom.

Autor: blic.rs / redportal.rs