Prva žrtva borbe hrišćana za slobodu od Osmanskog carstva

Na današnji dan 1798. godine u Kuli Nebojša u Donjem gradu Beogradske tvrđave, Turci su zadavili grčkog revolucionara Rigu od Fere.

Rigas Velestinlis se rodio 1757. godine u Tesaliji. Radio je kao učitelj, a pošto je ubio jednog Turčina, odmetnuo se na Olimp i pridružio grčkim revolucionarima. Jedno vreme je boravio u manastiru Vatoped na Svetoj gori, kao i u Carigradu, gde je bio sekretar ruskog general-majora Aleksandrosa Ipsilantija iz grčke fanariotske porodice, koji je predvodio Heteriju.

Učestvovao je u Rusko-turskom ratu (1787-1792), što ga je motivisalo da razmišlja o opštem ustanku balkanskih pravoslavaca protiv Osmanske imperije. U Beču je razradio svoju političku ideju i pokušao da pridobije francuskog imperatora Napoleona I Bonapartu za saveznika.

Međutim, uhapsile su ga austrijske vlasti i predale Turcima. Bio je zatočen u Kuli Nebojša u Beogradu, odakle je trebalo da bude poslat sultanu radi određivanja kazne. U strahu da ga njegov prijatelj Pazvanoglu ne oslobodi na putu prema Carigradu, odlučili su da ga udave, a njegovo telo bace u Dunav.

Njegove poslednje reči bile su:

Ja sam posejao bogato seme. Dolazi čas kada će moja zemlja brati slatko voće.

Nedaleko od mesta na kojem je okončao život, danas se nalazi Ulica Rige od Fere, kao i spomenik posvećen grčkom revolucionaru.

Autor: redportal.rs